W stronę zielonego budownictwa

Obecnie zauważalny jest wzrost popularności budownictwa i architektury przyjaznym środowisku. Zrównoważone podejście ma znaczenie zarówno dla wykonawców, jak i dla użytkowników budynków. Według raportu „World Green Bulidings Trend: 2018” najważniejszym dla czynnikiem rozwoju zielonego budownictwa są wymagania klientów – za tą opcją opowiedziało się 34% respondentów. Ludzie na całym świecie uświadamiają sobie, że budynki, w których spędzają czas, mają znaczny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie i ta właśnie postawa na leży do głównych motorów napędowych rozwoju ekologicznego budownictwa. Nie dziwi więc, że według badań liczba przedsiębiorców realizujących w swojej pracy więcej niż 60% „zielonych projektów” wzrośnie do 2021 roku 0 20% (z 27% dziś, do 47% w 2021).

Trendy dotyczą nie tylko dostosowania projektu do środowiska, w którym ma zostać zrealizowany, czy zadbania o odpowiednio zazielenione otoczenie. Istotną rolę odgrywają materiały wykorzystane na każdym etapie realizacji projektu. Jako metoda pokrywania elementów stalowych konstrukcji, nowoczesnych elewacji, ale też powierzchni ścian wewnętrznych budynków zyskuje malowanie proszkowe. Architekci i wykonawcy zaczynają doceniać walory estetyczne i wytrzymałość powłok proszkowych, a także ich przyjazny środowisku i mieszkańcom (użytkownikom) skład. Polem do wykorzystania farb proszkowych stają się budowane w duchu ekologicznym budynki, których twórcy chcą uzyskać specjalistyczną certyfikację.

Najważniejsze certyfikaty budowlane, do których zaliczyć można świadectwa: LEED, BREEAM, HQE, WELL, wymagają ścisłego dostosowania rozwiązań do wyśrubowanych standardów ekologicznych. Ich uzyskanie jest dla twórców prestiżowym wyróżnieniem i daje miano przodownika w projektowaniu zgodnym z ideą zrównoważonego rozwoju, a odznaczone budynki służą za wzór budownictwa energooszczędnego, przyjaznego zdrowiu i wydajnego. Ocenie poddawane są wszystkie elementy konstrukcji, począwszy od fazy projektu po ostatnie etapy budowy i wykończenia.

Aby uzyskać wymaganą liczbę punktów należy korzystać z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań.

Do oferowania takich właśnie najlepszych rozwiązań aspirują producenci farb proszkowych. Ich produkty stają się dobrą kartą przetargową w procesie ewaluacji przyjaznych środowisku projektów architektonicznych. Najnowsze generacje farb spełniają najważniejsze normy unijne – ISO 14001 oraz ISO 5001, dzięki czemu gwarantują rozwiązania przyjazne środowisku i energooszczędne. Spełniają również wymogi certyfikacji EPD (Environmental Product Declaration) oraz systemu LCA (Life Cycle Assesment), czyli są bezpieczne w całym cyklu swojego życia: od procesu produkcji, przez transport, przechowywanie i wykorzystanie, aż po utylizację odpadów.

 

 

Sprawdź ofertę Ecoline 

Scroll down Scroll down Scroll down 2