fbpx
UE UE

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Firma „ECO-LINE” Sp. z o.o. przedstawia Pani/Panu następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ECO-LINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kazimierza Pużaka 16c, 38-400 Krosno, REGON: 521903055.
 2. Z Administratorem może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: joanna.gradowicz@ecoline.com.pl. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.
 4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców: organom i instytucjom państwowym, w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Fundusze Unijne
Kontrast Czcionka
logo
Skip to content