fbpx
UE UE

Projekty Unijne

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół
Eco-Line | Projekty Unijne | Projekty unijne

Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline

12.08.2019

Potocki Piotr „Ecoline” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline”. Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego i wdrożenie rekomendacji zawartych w opracowanej strategii wzorniczej. Celem jest również wdrożenie na rynek nowych/znacząco zmodyfikowanych produktów opisanych w strategii wzorniczej. W wyniku realizacji projektu firma zamierza podnieść poziom wzornictwa przemysłowego w firmie we wszystkich jego aspektach. Właściciel firmy w wyniku realizacji projektu zmierzać będzie do wzmocnienia marki przedsiębiorstwa na rynku oraz podniesienia jego pozycjonowania w stosunku do konkurencji.

Rezultatami projektu będą:

  • poprawa organizacji przedsiębiorstwa i nadzoru nad kwestiami wzorniczymi w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi,
  • poprawa postrzegania firmy na rynku, racjonalizacja wydatków marketingowych na reklamę i promocję oraz uspójnienie całości przekazu,
  • podniesienie poziomu obrotów i zysków przedsiębiorstwa,
  • wdrożenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów,
  • podniesienie świadomości pracowników w odniesieniu do wzornictwa przemysłowego oraz poziomu ich identyfikacji z przedsiębiorstwem.

Wartość projektu: 6 221 340.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 902 500.00 PLN

Wzór na konkurencję firmy Ecoline

12.08.2019

Potocki Piotr „Ecoline” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzór na konkurencję firmy Ecoline”

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poprawę wykorzystania wzornictwa, wdrożenie znacząco zmodyfikowanych wyrobów do oferty firmy, a także poprawę komunikacji z rynkiem. Poprawa ta będzie możliwa dzięki analizie obecnego stanu firmy w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz sformułowaniu zaleceń co do jej rozwoju w formie strategii wzorniczej. Te ustalenia posłużą do opracowania planu rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe lata.

Rezultatem projektu będzie określenie działań strategicznych i operacyjnych jakie firma powinna podjąć w celu dalszego rozwoju działalności. Działania te będą następnie wdrażane przez kierownictwo i pracowników Ecoline.

Wartość projektu: 83 394,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 57 630,00 PLN

Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji urządzeń oraz sprzętu do lakierowania – etap II – IV

09.04.2017

Potocki Piotr Ecoline realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji urządzeń oraz sprzętu do lakierowania – etap II – IV”.
Realizacja projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń stanowiących linię technologiczną do produkcji nowych kabin lakierniczych.
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci modułowej kabiny do malowania wyposażonej w innowacyjny system omywania ścian kabiny powietrzem.

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w przedsiębiorstwie dotyczących opracowania nowej konstrukcji modułowej kabiny lakierniczej pozwalającej na prostą rozbudowę linii lakierniczej wyposażonej w systemem omywania ścian powietrzem usprawniający wymianę kolorów i poprawiający efektywność zużycia farby.
Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie oferty produktowej oraz wzrost konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 13 854 720,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 6 500 000,00 PLN

 

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

05.11.2020

Potocki Piotr „Ecoline” otrzymał dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PIOTR POTOCKI „ECO-LINE”, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

Kontrast Czcionka
logo
Skip to content