Rozwój lakiernictwa proszkowego  – narzędziem w walce o środowisko

Z badań przeprowadzonych przez CBOS[1] wynika, że 75% polskich obywateli, jako największe zagrożenie dla ludzkości wskazuje zanieczyszczenie środowiska. Rosnący niepokój o przyszłość planety potęgują alarmujące doniesienia naukowców i mediów o negatywnych skutkach rozwoju przemysłu.

Ludzie są nie tylko bardziej świadomi zagrożeń i ich konsekwencji, ale co najważniejsze – chcą tym konsekwencjom przeciwdziałać. Coraz częstsze  stają się akcje prośrodowiskowe.

Postawy proekologiczne mocno wpływają zarówno na zachowania i oczekiwania konsumenckie, jak i biznesowe. Z badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen wynika, że 73% respondentów byłoby zdecydowanych na zmianę swoich przyzwyczajeń zakupowych, jeśli miałoby to przyczynić się do zmniejszenia wpływu ich działań na planetę[2]. Wraz ze zwiększającą się świadomością konsumentów rosną ich wymagania. We wspomnianych wyżej badaniach 81% respondentów stwierdziło, że ich zdaniem bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwa pomagały w poprawie sytuacji środowiska naturalnego[3].

Współcześni konsumenci nie godzą się na wykorzystanie szkodliwych materiałów do produkcji przedmiotów codziennego użytku, elementów budynków, w których przebywają, pojazdów, którymi się przemieszczają oraz urządzeń, z których korzystają. I skutecznie wymuszają także zmianę prawa w tym zakresie.

[1] „Polacy wobec zmian klimatu”, CBOS 2018, str. 2
[2] „Sustainable shoppers buy the change they wish to see in the world” Nielsen 2018, section II „Unpacking the sustainability landscape”
[3] „Sustainable shoppers buy the change they wish to see in the world” Nielsen 2018, section II „Unpacking the sustainability landscape”
[4] „The State of Sustainable Business 2018 Results of the 10th Annual Survey of Sustainable Business Leaders”, BSR 2018, str. 24
[5] „The State of Sustainable Business 2018 Results of the 10th Annual Survey of Sustainable Business Leaders, BSR 2018, str. 10
[6]
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, Forum Odpowiedzialnego biznesu, str. 93

 

Stanowisko przedsiębiorców

 

Poszukiwanie ekologicznych alternatyw i prowadzenie zrównoważonego biznesu staje się priorytetowe dla największych przedsiębiorstw, ale zyskuje też na znaczeniu wśród lokalnych firm. Z raportu opracowanego przez organizację BSR w 2018 roku wynika, że 71 spośród 152 firm, działających w takich branżach, jak sprzedaż i produkcja, IT, transport, przemysł chemiczny i przemysł ciężki, będących obiektami badania, wdraża w swoich działaniach strategię „Cele Zrównoważonego Rozwoju” –  opracowaną przez ONZ[4]. Dla 70 z badanych przedsiębiorstw zmiany klimatyczne są priorytetowym zagadnieniem na następne 12 miesięcy (do 2020 roku)[5].

Działania w duchu eko stanowią istotny element wizerunkowy i pozytywnie wpływają na odbiór przedsiębiorstwa przez klientów. To sprawia, że firmy chętnie angażują się w szeroko rozumiane akcje CSR – zarówno te bardziej pokazowe, jak sadzenie drzew czy oczyszczanie zbiorników wodnych, aż po wysoką dbałość o własny park maszynowy, stosowanie bezpiecznych materiałów i modernizację posiadanych rozwiązań, czyniąc je bardziej przyjaznymi pracownikom i środowisku. W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018: dobre praktyki” uwzględnionych zostało 235 praktyk z zakresu ochrony środowiska, w tym 140 nowych[6]. Świadczy to o rosnącej świadomości zagrożeń dla środowiska wśród polskich przedsiębiorców i chęci realnego wpływu na poprawę sytuacji.

Inwestycja w ekologię to nie tylko kwestia promocji. Nierzadko dla przedsiębiorstwa wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku to szansa na spore oszczędności. Technologie wymagające początkowo dużych nakładów finansowych, szybko zwracają się w postaci oszczędności wody, energii i wykorzystanych materiałów. Nowoczesne rozwiązania nie tylko oszczędzają zasoby, ale są też bardziej wydajne, dzięki czemu możliwe jest produkowanie większej liczby wyrobów, bądź realizacja większej liczby usług w krótszym czasie.

O zmianach światopoglądowych świadczą też regulacje prawne wdrażane na arenie międzynarodowej. Unia Europejska nie tylko zachęca przedsiębiorców do wdrażania bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań, ale nierzadko wręcz to nakazuje.

Korzyści wizerunkowe, wysoka świadomość wpływu na środowisko i wizja osiągnięcia realnych zysków sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej „zielone” i coraz częściej decydują się na korzystanie z rozwiązań ekologicznych.

Sprawdź ofertę Ecoline 

 

 

Scroll down Scroll down Scroll down 2