fbpx
UE UE

Informacja o przekształceniu firmy

Szanowni państwo!

Niniejszym informujemy, iż z dniem 2 maja 2022 roku następuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej z dotychczasowej:

”ECO-LINE” PIOTR POTOCKI

na: ECO-LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej „ECO-LINE PIOTR POTOCKI”) lub krócej ECO-LINE Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią art. 5842 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

W wyniku przekształcenia powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o nazwie ECO-LINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „ECO-LINE PIOTR POTOCKI”) z siedzibą przy ul. K. Pużaka 16c, 38-400 Krosno

NIP: 684 266 53 64, REGON: 521903055, KRS: 0000967770

Informujemy, że zmiana dotyczy nie tylko nazwy firmy, zmienia się również forma prawna oraz NIP.

Adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Spółka przekształcona będzie kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla ECO-LINE Sp. z o.o. począwszy od dnia 2.05.2022 roku.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana nazwy nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Przekształcenie przedsiębiorcy nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez firmę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą firmę umów.
W związku z powyższym, od dnia 2 maja 2022 r. włącznie, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach w tym fakturach Vat i korespondencji danych spółki przekształconej. Informujemy, że błędnie wystawione faktury nie będą respektowane.

 

——————————-

Chcę otrzymywać od Ecoline na podany przeze mnie adres e-mail oferty handlowe, bezpłatne materiały informacje i marketingowe dotyczące Ecoline.

 

Fundusze Unijne
Kontrast Czcionka
logo
Skip to content