Hermetyzacja procesów produkcji

LAKIERNIA PROSZKOWA. EKOLOGICZNY SPOSÓB NA OSZCZĘDNOŚCI I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

Podczas procedury malowania proszkowego duży problem stanowią często wtrącenia z otoczenia, takie jak kurz i pyłki, obniżające jakość lakierowanej powierzchni. Dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o to, aby malowanie proszkowe było jak najbardziej hermetyczne, by do minimum ograniczyć straty materiałów. Rozwiązanie firmy Ecoline pozwala na optymalizację całego procesu malowania proszkowego i zachowanie sterylności na każdym etapie.

FARBY PROSZKOWE

Farby proszkowe są termoutwardzalnymi substancjami stałymi na bazie polimerów, które pod wpływem ciepła ulegają stopieniu i rozlaniu, a następnie w procesie sieciowania są utwardzane. Ten rodzaj farb należy do jednych z najbardziej przyjaznych środowisku systemów powłokotwórczych.
Produkowane są na bazie żywicy, która jest swoistym spoiwem powłoki. Niestety, często na początkowym etapie malowania proszkowego stopiona warstwa lakieru ulega zabrudzeniu. Do miękkiej farby łatwo przyklejają się różnego rodzaju zanieczyszczenia: pyłki, kurz czy brud. Proces ten ciężko odwrócić bez utraty jakości produktu.

MALOWANIE PROSZKOWE

 

Marka Ecoline – producent lakierni proszkowych, jako lider branży lakierniczej, opracowała rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia powierzchni pokrywanej farbą proszkową. Hermetyzacja procesów produkcji chroni materiał na każdym etapie malowania – od przygotowania powierzchni, poprzez pokrycie farbą, aż do całkowitego wystygnięcia całego elementu. Dodatkowo jest to sposób, który pozwala oszczędzić energię, koszty i materiały.

 

PRZEBIEG HERMETYZACJI PROCESU PRODUKCJI

Pierwszym etapem hermetycznego procesu lakierowania stali farbami proszkowymi jest przygotowanie powierzchni, poprzez dokładne jej oczyszczenie za pomocą środków chemicznych, wody sieciowej oraz wody zdemineralizowanej. Woda zdemineralizowana służy do końcowego dokładnego spłukania powierzchni i usunięcia pozostałości soli mineralnych z wody sieciowej. W przypadku malowania elementów, które będą w przyszłości narażone na działanie czynników zewnętrznych – takich jak deszcz, promienie słoneczne i wiatr – ważne jest, aby dodatkowo zabezpieczyć stal przez korozją. Na tym etapie często wykorzystuje się technikę pasywacji, chroniącą powłokę przed zniszczeniami.

Po etapie oczyszczania i zabezpieczania powierzchni, stalowy element poddaje się suszeniu w piecu.
Przygotowany do malowania materiał już na tym etapie podlega procesowi hermetyzacji. Zanim trafi do pieca, a z niego do kolejnych stref linii lakierniczej, umieszczany jest w tunelu wyposażonym w wentylatory nawiewno-wywiewne uniemożliwiającym przedostanie się zanieczyszczeń na powierzchnię materiału. Po dokładnym wysuszeniu powierzchni następuje proces malowania proszkowego, a następnie polimeryzacja. Proces malowania odbywa się w kabinie automatycznej wyposażonej w sito ultradźwiękowe, która umieszczona jest w Clean Room, czyli pomieszczeniu ze stałą temperaturą, wilgotnością i o właściwym laminarnym przepływie powietrza. Sito ultradźwiękowe zabezpiecza proces przed wszelkimi zanieczyszczeniami znajdującymi się w farbie proszkowej.

 

 

 

Po zaaplikowaniu farby detale trafiają do pieca polimeryzującego. Podczas polimeryzacji temperatura pieca osiąga 180 stopni. Następnie w hermetycznym tunelu schładzającym elementy transportowane są do strefy rozładunku. Podczas tej czynności, wentylatory nawiewno-wywiewne odprowadzają gorące powietrze na zewnątrz i tym samym skracają proces stygnięcia.

– Hermetyzacja procesów produkcji nie tylko ma za zadanie optymalizację całej procedury, ale przede wszystkim zapewnia najwyższą jakość lakierowania – mówi Iwona Laskowska, dyrektor ds. sprzedaży maszyn z Ecoline. – Każdy z poszczególnych etapów jest tak samo ważny i musi być hermetyzowany, by efekt końcowy był jak najlepszy. Hermetyzację procesu produkcji najpierw przetestowaliśmy w Ecoline, a następnie zaproponowaliśmy takie rozwiązanie naszym klientom, by zapewnić im jak najlepszą jakość lakierowania.

 

MALOWANIE PROSZKOWE – ZASTOSOWANIE HERMETYZACJI PROPONOWANEJ PRZEZ ECOLINE

Rozwiązanie proponowane przez firmę Ecoline to nie tylko wysoka jakość produktu końcowego, ale także wiele dodatkowych korzyści, w tym także proekologiczne. Podczas całego procesu w tunelach schładzających powierzchnię wytwarza się ciepłe powietrze, które może być odprowadzane do innych pomieszczeń. To rozwiązanie może być stosowane szczególnie zimą, aby zrecyklingować ciepło i ogrzać dowolne części budynku.

LAKIERNIA PROSZKOWA – KORZYŚCI

 

W odróżnieniu od tradycyjnych metod zoptymalizowany system lakierni jest kompaktowy, zajmuje mniej miejsca. Oszczędności przynosi także rozmieszczenie specjalnych wentylatorów jedynie w lakierni, dzięki czemu nie ma konieczności instalowania ich dodatkowo w innych miejscach hali.
– Priorytetem dla Ecoline jest dostarczanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i rozwiązań, dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój, kompetencje i infrastrukturę – podkreśla Piotr Potocki, prezes Ecoline. – Nasze produkty są poddawane wielu testom i badaniom, zanim trafią do klienta. Prowadzimy szereg projektów badawczo-rozwojowych, które doprowadziły nas do autorskich rozwiązań, takich jak właśnie hermetyzacja procesu lakierowania proszkowego.
Oprócz usług malowania proszkowego firma oferuje nie tylko wysokiej jakości rozwiązania, ale także chętnie dzieli się profesjonalną wiedzą podczas szkoleń i warsztatów, takich jak Warsztaty Malowania Proszkowego.
Specjaliści Ecoline pomagają przyszłym fachowcom w zdobyciu niezbędnej wiedzy oraz umiejętności przy obsłudze urządzeń, pozwalających podejmować lepsze decyzje dotyczące problemów związanych z powłokami, aby ich praca przyniosła jak najlepsze efekty.

 

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół 2