Utwardzanie w niskiej temperaturze

Nowe serie farb proszkowych sieciujących w niskich temperaturach, tzw. blooming-free, zatwierdzone przez Qualicoat

Nalot w formie białej patyny lub mgiełki (ang. blooming), który w pewnych warunkach „wykwita” na powierzchni farby proszkowej, to zmora wielu technologów zajmujących się malowaniem proszkowym. Jest to skutek uboczny reakcji żywic poliestrowych w trakcie wygrzewania farb. Jak zapobiec powstawaniu tej niepożądanej wadzie? Odpowiedzią mogą być farby utwardzane w niskich temperaturach, tzw. blooming-free.

Farbę proszkową tworzą cztery grupy komponentów:

→ baza polimerowa składająca się z żywic budujących powłokę oraz substancji sieciujących (utwardzaczy),
→ pigmenty nadające powłoce kolor i inne efekty, jak wygląd metaliczny, młotkowy,
→ wypełniacze definiujące siłę krycia i właściwości fizykomechaniczne powłoki lakierniczej,
→ dodatki, komponenty odpowiedzialne za ładowanie cząsteczek farby, wygląd powłoki, czyli jej gładkość lub efekt skórki pomarańczowej oraz stopień połysku od wysokiego do głębokiego matu i ostatecznie za trwałość powłoki.

 

POLIMERYZACJA

Związki chemiczne o małej masie cząsteczkowej (monometry) lub mieszaniny takich związków reagują ze sobą do wyczerpania wolnych grup funkcyjnych. W wyniku tego procesu powstają cząsteczki o wielokrotnie większej masie cząsteczkowej od substratów tworząc polimer. Polimeryzacja prawidłowo przeprowadzona daje gwarancję uzyskania trwałych, jednorodnych i estetycznych powłok.

Proces właściwej polimeryzacji to zależność temperatury w funkcji czasu wygrzewania, podczas którego dochodzi do stopienia cząsteczek, żelowania i ostatecznie sieciowania, co powoduje utwardzenie polimeru.

Problemy pojawiają się gdy:

→ nie zachowamy parametrów wypalania farby zalecanych przez producenta,
→ nie kontrolujemy przebiegu procesu wygrzewania,
→ nie dopasowujemy czasu i temperatury polimeryzacji do pojemności cieplnej detalu,
→ nie dopilnujemy właściwej obsługi linii lakierniczej, serwisów,
→ nie dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie procesu.

W konsekwencji polimeryzacja jest zaburzona, powłoka nieszczelna, właściwości fizykochemiczne poniżej oczekiwań, trwałość powłoki wyraźnie słaba. Efektem zaburzenia procesu polimeryzacji, zwłaszcza gdy detale mają dużą pojemność cieplną, jest pojawianie się efektu bloomingu, czyli nalotu w formie białej patyny lub mgiełki, który w pewnych warunkach „wykwita” na powierzchni farby proszkowej.

 

BLOOMING: DLACZEGO POJAWIA SIĘ NA POWIERZCHNI?

Gdy proces sieciowania farb przebiega gładko, jak wskazano w TDS (kartach technicznych produktu), uboczne produkty reakcji są uwięzione w polimeryzowanej folii i nie docierają do powierzchni. Jeżeli prędkość polimeryzacji zostanie zredukowana lub nie będzie regularna, materiały te będą miały wystarczająco dużo czasu, aby w pełni wynurzyć się i zgromadzić na powierzchni.

Blooming jest spowodowany jednym z podanych poniżej powodów:

→ niewystarczająca temperatura pieca,
→ powolne rozgrzewanie detalu, problem wspólny dla ciężkich elementów,
→ nieregularne rozgrzewanie spowodowane zmiennością grubości detali,
→ wydłużony czas rozgrzewania w niskich temperaturach (140°C-150°C).

Usuwanie:

Białą patynę można zazwyczaj usunąć ściereczką, przywracając powierzchni pożądany wygląd. Ponieważ jednak efekt blooming pojawia się w niskich temperaturach, może to wskazywać, że malowane detale są niedostatecznie usieciowane, zalecane jest więc powtórne wypalenie elementów.

Zapobieganie:

Wskazane jest skontrolowanie pieca poprzez pomiar rozkładu temperatury na detalach w celu zagwarantowania jego poprawnego funkcjonowania. Konieczne może być podniesienie temperatury i przyspieszenie schładzania grubych detali po utwardzeniu farby, aby ograniczyć lub wyeliminować blooming.

Pojawiły się jednak nowe i specjalne receptury powłok proszkowych odpornych na powstawanie białej patyny, zwane również blooming-free.

 

FARBY PROSZKOWE BLOOMING-FREE

→ PE-SD/HAA LTC-160°Cx20’

Alternatywa dla supertrwałych systemów PE bazujących na TGIC lub PT 910 z polimeryzacją w niskiej temperaturze.

→ PE-SD/HAA STD-190°Cx10’

Alternatywa dla supertrwałych systemów PE bazujących na TGIC lub PT 910 o wyjątkowej płynności i połysku, z atestem Qualicoat Class 2.

→ Q394.-PE/HAA LTC-160°Cx10’

Linie poliestrowych farb proszkowych na bazie utwardzacza HAA z polimeryzacją w niskiej temperaturze opracowane do zastosowań ACE i General Industry, zatwierdzone przez Qualicoat Class 1.

Seria Q394. jest jedyną istniejącą gamą produktów ze skórką pomarańczową z homologacją Qualicoat Class 1 do niskich temperatur sieciowania.

→ Q194 i Q394 LTC

Q194 i Q394 LTC to dwie nowe serie farb proszkowych na bazie poliestru niezawierających TGIC zapewniające doskonałą odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych, przy pełnym poszanowaniu wymogów technicznych specyfikacji Qualicoat Class 1.

Nowe generacje farb proszkowych Q194 i Q394 LTC są bardziej energooszczędne, pozwalają na szybsze sieciowanie i krótsze czasy produkcji.

Seria Q194 LTC to gładka, błyszcząca wersja z zakresem połysku od 65 do 100 gloss.

Seria Q394 LTC to jedyna na rynku zatwierdzona przez Qualicoat wersja z teksturą skórki pomarańczowej o niskim stopniu sieciowania.

→ Seria Q194 LTC

Klasa 1 – Qualicoat Standard Lic. P-1708

Kat. 3 – Gładki połysk (65-95GU)

Temperatury wypalania: 180°Cx5’, 160°Cx10’, 150°Cx20’.

Właściwości: polimeryzacja w niskiej temperaturze, doskonałe właściwości mechaniczne, wyjątkowa odporność na promienie UV, doskonała stabilność w piecu wypalającym z bezpośrednim płomieniem, doskonała odporność na plamy wodne, oszczędzanie energii.

→ Serie Q394 LTC

Klasa 1 – Qualicoat Standard Lic. P-1709

Kat. 2 – Tekstura skórki pomarańczowej

Temperatury wypalania: 180°Cx5’, 160°Cx10’, 150°Cx20’.

Właściwości: polimeryzacja w niskiej temperaturze, doskonałe właściwości mechaniczne, wyjątkowa odporność na promieniowanie UV, doskonała stabilność w piecu wypalającym z bezpośrednim płomieniem, jednolity efekt tekstury, maskuje drobne defekty powierzchni.

Ecoline – świat farb proszkowych  

Projektowanie i budowa zaawansowanych technologicznie i ekologicznych linii lakierniczych do malowania proszkowego to podstawa działalności Ecoline. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu propozycji klienci mogą efektywnie optymalizować i modernizować procesy produkcji przemysłowej w swoich przedsiębiorstwach. Oferta obejmuje między innymi: wysokiej klasy kabiny dielektryczne, sita ultradźwiękowe, kompletne systemy do ręcznych i automatycznych aplikacji farb, instalacje pozwalające na zabezpieczanie powłok przy wykorzystaniu metody elektroforezy oraz lakiernie wertykalne.

Oprócz zaawansowanych rozwiązań technologicznych firma oferuje wysokiej klasy farby i lakiery gwarantujące skuteczne zabezpieczenie pokrywanych powierzchni, a jednocześnie estetykę, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Systemy farb proszkowych otwierają zupełnie nowe perspektywy przed rynkiem powłok funkcjonalnych. W zależności od zastosowania, nowoczesna powłoka może być odporna na chemikalia, mieć właściwości antybakteryjne, przewodzące, może być powłoką cienkowarstwową, antypoślizgową, metaliczną lub perłową, czy zapewniającą wykończenie o określonej strukturze. Ecoline ma w ofercie farby proszkowe we wszystkich kolorach RAL i NCS.

Sprawdź ofertę Ecoline 

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół 2