Powłoki proszkowe – dobre nie tylko dla biznesu, ale i dla planety

Wymagania klientów, polityka państw i wspólnot międzynarodowych, własne przekonania i chęć zbudowania „zielonego biznesu” nakładają na producentów i wykonawców poważne wyzwania dotyczące procesu produkcji i materiałów w tym procesie wykorzystanych.

Substancje wykorzystane do wytworzenia produktów muszą być jak najbardziej przyjazne środowisku i wywierać na nie jak najmniejszy wpływ, a sam proces produkcyjny powinien wymagać zużycia jak najmniejszej ilości zasobów i generować jak najmniejszą ilość odpadów. Dla przedsiębiorców poszukujących przyjaznych środowisku rozwiązań, przydatne mogą okazać się farby proszkowe. Będąc bardzo uniwersalne w zastosowaniach, są równocześnie ekologiczną alternatywą dla ciekłych lakierów.

Powłoki proszkowe już od samych podstaw są dla środowiska mniej szkodliwe niż inne rodzaje lakierów. Farby wykorzystywane w malowaniu proszkowym tworzone są z wykorzystaniem składników pochodzenia naturalnego. Gotowe farby proszkowe zawierają jedynie minimalne ilości, lub nie zawierają wcale szkodliwych dla warstwy ozonowej lotnych związków organicznych (VOC), czyli substancji, które mogą parować z powłoki do atmosfery. W farbach proszkowych nie znajdują się także HAPs (ang. Hazardous Air Pollutants), czyli toksyczne substancje mogące ulatniać się z materiałów, mające potwierdzony wpływ na zachorowalność na choroby nowotworowe. W praktyce zastosowanie tego typu powłok oznacza czystsze i bezpieczniejsze powietrze.

 

W przeciwieństwie do farb ciekłych, farby proszkowe nie wymagają także wykorzystania toksycznych dla człowieka i środowiska rozpuszczalników. Tym samym ograniczona zostaje emisja szkodliwych substancji i konieczność utylizacji niebezpiecznych odpadów, instalacji kosztownych i energochłonnych systemów filtrowania, a sam proces malowania jest bezpieczny dla pracowników malarni. Sama czynność nakładania farby jest w porównaniu z innymi rodzajami powłok przyjazna środowisku.

Farby proszkowe są także bardzo wydajne – jedna warstwa takiej farby odpowiada trzem warstwom zwykłego lakieru, dzięki czemu jednorazowo zużywane jest mniej materiału. Natomiast dzięki bezpiecznemu składowi chemicznemu farb, woda i powietrze wykorzystane podczas malowania mogą z powodzeniem zostać użyte ponownie, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia zasobów i obniżenie kosztów produkcji.

W kontekście procesu nakładania farby istotną innowacją jest opracowanie systemu malowania dry-on-dry. To nowatorskie rozwiązanie, w przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu lakierowania proszkowego, zakłada pominięcie etapu wygrzewania i schładzania pomiędzy nałożeniem warstwy podkładu a warstwy farby. Znacząco wpływa to na skrócenie czasu trwania całej procedury, a także na znaczną oszczędność energii, którą pochłonęłoby wygrzewanie i schładzanie elementu w piecu.

Istotną zaletą farb proszkowych jest ich wysoka zdatność do ponownego wykorzystania. Szacuje się, że nawet 95% proszku, który nie został wykorzystany w procesie aplikacji, może zostać ponownie użyty do malowania kolejnego elementu. Dzięki temu ilość odpadów powstających w procesie malowania proszkowego zostaje ograniczona niemalże do zera.

 

Sprawdź ofertę Ecoline 

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół 2