PIECE DO PIROLIZY – EKOLOGICZNY SPOSÓB USUWANIA FARBY PROSZKOWEJ

Od początku naszej działalności uznajemy środowisko za uniwersalne dobro, a jego ochronę wpisujemy na trwałe w taktykę rynkową i strategię rozwoju naszej firmy. Dbając o najwyższy poziom proponowanych rozwiązań nie zapominamy o stosowaniu czystych ekologicznie technologii i produktów, do których stosowania zachęcamy również naszych Klientów.

Usuwanie farby proszkowej jest niejako powiązane z malowaniem proszkowym ponieważ konieczność usuwania lakieru z zawieszek lakierniczych czy błędnie wylakierowanych elementów dotyczy praktycznie każdej lakierni. Oczyszczanie detali wadliwie pomalowanych za pomocą metody termicznej jest od wielu lat z powodzeniem stosowane w krajach europejskich. W Polsce, ze względu na rosnący nacisk ochrony środowiska naturalnego, zainteresowanie nią zaczyna stopniowo wzrastać.

Na czym polega ekologiczne usuwanie farby?

Proces pirolizy to metoda polegająca na bezpośrednim podgrzewaniu elementów przeznaczonych do odlakierowania do temperatury ponad 400ºC. Dochodzi wówczas do  termicznego rozkładu związków organicznych, stanowiących powłokę lakierniczą z wytworzeniem produktów gazowych, które następnie są dopalane w wysokich temperaturach. Dzięki temu gazowe produkty rozkładu właściwie ograniczają się do dwutlenku węgla i pary wodnej.

piroliza, usuwanie farby

Jest to najbardziej skuteczna, ekonomiczna i ekologiczna metoda przemysłowego odlakierowania. Proces odbywa się w specjalnych piecach o ściśle przestrzeganych parametrach, co gwarantuje najwyższą jakość usługi. Gazy powstałe w wyniku spalania powłok lakierniczych są dopalane w specjalnym katalizatorze, dzięki czemu technologia nie emituje do atmosfery żadnych szkodliwych związków.

Kiedy warto skorzystać z metody pirolizy?

W przemyśle lakierniczym piroliza świetnie sprawdza się w usuwaniu różnorodnych powłok malarskich m.in. farb proszkowych, rozpuszczalnikowych, wodo rozpuszczalnych, lakierów elektroizolacyjnych. W przypadku wykorzystywania jej do usuwania powłok malarskich, idealnie sprawdzi się do oczyszczania przedmiotów o złożonych kształtach, czy zawieszek lakierniczych. Zastosowanie pieca do pirolizy umożliwia przejście na optymalny proces oczyszczania termicznego ram i źle pomalowanych detali w krótkim czasie, unikając nawet najmniejszych ich deformacji.

 

Piece do pirolizy w ofercie Ecoline

Proponowane przez nas piece charakteryzują się dużą ekonomiką pracy, która wynika ze specjalnej konstrukcji. Piece zbudowane są z dwóch komór, pierwszej do wypalania detali w temperaturze około 450°C oraz drugiej komory dopalającej, gwarantującej dopalanie dymów przez ponad 2 sekundy w temperaturze 850 °C. Dzięki tym parametrom zostają spełnione obowiązujące normy dotyczące emisji dymów do atmosfery.

Wyposażenie pieców w dwustrefowy palnik podwyższa ich ekonomiczność, umożliwia dostosowanie mocy palnika do efektywnego zapotrzebowania termicznego w różnych fazach procesu pirolizy i w konsekwencji do zmniejszenia kosztów eksploatacji. Instalacja pieca wyposażona jest także w skomputeryzowany system kontrolujący poszczególne fazy wypalania, system regulacji ciepła z mikroprocesorem i urządzenie wyłączające przy zbyt wysokim podwyższeniu temperatury.

Wszystkie te elementy zapewniają stałą i precyzyjna kontrolę procesu pirolizy, umożliwiając uniknięcie nawet minimalnych zagrożeń związanych z deformacją detali.

Jakość i technika wykorzystana w konstrukcji pieców  do pirolizy, znajdujących się w ofercie Ecoline, dają absolutną gwarancję  najwyższej funkcjonalności i trwałości. Niezawodność oferowanych przez nas urządzeń opiera się na ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań i technologii, w celu poprawienia procesu wypalania, co potwierdza ich bezawaryjna praca w firmach naszych Klientów, w których znalazły zastosowanie.

 

Piec do pirolizy

 

Zobacz więcej:

https://ecoline.com.pl/oferta/systemy-malowania/piece-do-pirolizy/

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół 2