Kategorie korozyjności środowiska

Definicja korozji

Korozja to naturalny i nieodwracalny proces powolnego i ciągłego niszczenia materiału, którego efektem jest pogorszenie się cech lub właściwości fizycznych materiału wyjściowego. Korozja jest zjawiskiem o charakterze elektrochemicznym, przejawiającym się w chemiczno-fizycznej interakcji metalu z otaczającym go środowiskiem.

Zjawisko korozji powszechnie kojarzy się przede wszystkim z niszczeniem materiałów metalicznych (tzn. metali i ich stopów). Korozję metali zdefiniować można jako proces degradacji i roztwarzania metalu przez inne pierwiastki znajdujące się w środowisku. Pierwiastki te mają wyższy potencjał niż minerały metali, w związku z czym określone metale są w pewnych warunkach środowiskowych podatne na korozję.

 

USTAL, JAKI BĘDZIE NAJODPOWIEDNIEJSZY CYKL POWLEKANIA ANTYKOROZYJNEGO DLA DANEGO PRZEDMIOTU METALOWEGO

Ustal kategorię korozyjności środowiska, w jakim użytkowany będzie dany przedmiot i odbierz do niej cykl powlekania zapewniający odpowiednią trwałość.

(ISO 12944-2 i ISO 12944-3)

 

TABELA KOROZYJNOŚCI

 

Kategoria korozyjnosci

 

Sprawdź ofertę Ecoline 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wybierz metodę obróbki wstępnej powierzchni metalowej, która ma zostać pokryta powłoką: W zależności od pożądanego stopnia odporności na korozję oraz rodzaju materiału, który ma zostać pokryty powłoką antykorozyjną, konieczne jest usunięcie z powierzchni wszystkiego, co może powodować słabą przyczepność powłoki do metalu, czyli na przykład olejów, tłuszczy czy rdzy, i przeprowadzenie odpowiedniej obróbki wstępnej w celu zmaksymalizowania skuteczności powlekania.

ŻELAZO

→ Fosforanowanie żelazowe*
→ Fosforanowanie cynkowe + pasywacja*
→ Śrutowanie, klasa min. Sa 2,5/3 Ra 7/12

ALUMINIUM

→ Obróbka wstępna bezchromianowa
(kwas fluorotytanowy lub fluorocyrkonowy)*
→ Chromian*
→ Anodowanie

*lub procesy alternatywne zapewniające porównywalne efekty

 

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół 2