Dużo praktyki w świetnej atmosferze

Korzystając z własnej lakierni, firma Ecoline zorganizowała praktyczne warsztaty z zakresu malowania proszkowego. Uczestnicy pod okiem ekspertów zmagali się z różnego rodzaju trudnościami i wyzwaniami pojawiającymi się podczas aplikowania proszku na detale.

Szkolenie skupione było na ćwiczeniach praktycznych, obejmujących skomplikowane elementy, kontrolę procesu malowania na każdym etapie, aplikowanie farby w taki sposób, aby zostały zapewnione odpowiednie właściwości ochronne oraz wymagania dekoracyjne klienta.

Uczestnicy nabyli niezbędną, praktyczną wiedzę oraz umiejętności pozwalające podejmować lepsze decyzje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z powłokami, zapewniające większą efektywność i przewidywalność przyszłych działań w obszarze malowania. Każdy z uczestników otrzymał odpowiedni certyfikat, a także pamiątkową statuetkę, którą osobiście musiał pomalować, dobierając optymalne parametry aplikacyjne.

Lakiernik, bądź osoba zarządzająca malarnią proszkową po takim szkoleniu i doskonaleniu praktycznym niewątpliwie przyczyni się w swoim zakładzie do obniżenia kosztów malowania poprzez wyeliminowanie wad powłok, ograniczenie kosztownego poprawiania detali wadliwych, czy zminimalizowanie grubości powłoki dające oszczędność na zużyciu farb proszkowych. Często są to oszczędności bardzo znaczące, wielokrotnie przewyższające nakłady na przedmiotowe szkolenie, dlatego warto już dziś zaplanować je w budżecie na kolejne miesiące.

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń!

Zjedź w dół Zjedź w dół Zjedź w dół 2