Zamówienia

Lipiec 4, 2019

Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline

Potocki Piotr „Eco-Line" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Ecoline”.

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego i wdrożenie rekomendacji zawartych w opracowanej strategii wzorniczej. Celem jest również wdrożenie na rynek nowych/znacząco zmodyfikowanych produktów opisanych
w strategii wzorniczej. W wyniku realizacji projektu firma zamierza podnieść poziom wzornictwa przemysłowego w firmie we wszystkich jego aspektach. Właściciel firmy w wyniku realizacji projektu zmierzać będzie do wzmocnienia marki przedsiębiorstwa na rynku oraz podniesienia jego pozycjonowania w stosunku do konkurencji.

Rezultatami  projektu będą:

·        poprawa organizacji przedsiębiorstwa i nadzoru nad kwestiami wzorniczymi w związku
z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi,

·        poprawa postrzegania firmy na rynku,

·        racjonalizacja wydatków marketingowych na reklamę i promocję oraz uspójnienie całości przekazu,

·        podniesienie poziomu obrotów i zysków przedsiębiorstwa,

·        wdrożenie na rynek nowych i znacząco ulepszonych produktów,

·        podniesienie świadomości pracowników w odniesieniu do wzornictwa przemysłowego oraz poziomu ich identyfikacji z przedsiębiorstwem.

Wartość projektu:  6 221 340.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  2 902 500.00 PLN