Zamówienia

Styczeń 11, 2018

Kariera

Tworząc nasz zespół stawiamy na osoby, które zarówno mocno angażują się w pracę zawodową jak i aktywnie uczestniczą w życiu całej firmy.

W naszych pracownikach niezwykle cenimy ich uczciwość, kreatywność
i zaangażowanie. Duży nacisk kładziemy na umiejętność dostosowania się do nowości i zachodzących zmian w naszej firmie.

Budowanie dobrej atmosfery pracy i pozytywnych relacji w naszym zespole pracowniczym jest dla nas bardzo istotne, a praca zespołowa i wspólne dążenie do wytyczonego celu jest dla nas priorytetem.

Pracowników naszej firmy cechują umiejętności, których poszukujemy również u osób ubiegających się o pracę w naszej firmie.

Od potencjalnych kandydatów zawsze oczekujemy:

Zaangażowania:

  • inicjatyw i kreatywności
  • inspiracji do realizacji kolejnych wyzwań
  • identyfikacji z firmą i jej wartościami
  • przestrzegania zasad, procedur i obowiązujących w firmie standardów

Współpracy:

  • budowania pozytywnych relacji z innymi pracownikami na bazie partnerstwa
  • umiejętności współpracy w zespole
  • wysokiej kultury osobistej

Otwartości na zmiany:

  • umiejętności dostosowania się do zmian zachodzących w firmie
  • zaangażowania w proces wdrażania zmian