Zamówienia

Luty 12, 2018

Jakość

Dostarczanie naszym Klientom najwyższej jakości produktów i rozwiązań jest da nas priorytetem.

Wszystkie nasze produkty zanim trafią do Klienta, są poddawane wielu testom i badaniom.

Oferowane przez nas lakiernie są zgodne z Certyfikatem Zgodności CE odnoszącym, się do poniższych dyrektyw europejskich:

    • Dyrektywa maszyn 2006/42/WE
    • Zgodność elektromagnetyczna (EMC) 2004/108/WE
    • Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE
    • Dyrektywa Europejska ATEX 2014/34/UE

Farby EcoPolifix spełniają najwyższe wymogi jakościowe oraz ochrony środowiska naturalnego

Oferowane przez nas farby proszkowe spełniają najwyższe normy jakościowe, wymagane przez renomowane ośrodki badawcze.

Potwierdzeniem ich wysokiej jakości są stosowne aprobaty i certyfikaty.

Farby EcoPolifix spełniają również wszelkie wymagania higieniczne, wymagane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.