Zamówienia

Maj 21, 2019

Dużo praktyki w świetnej atmosferze

Praktyczne WMP

Praktyczne Warsztaty Malowania Proszkowego

Korzystając z własnej lakierni, firma ECO-LINE postanowiła zorganizować warsztaty z naciskiem na praktykę szkolenia. Uczestnicy pod okiem ekspertów zmagali się z różnego rodzaju trudnościami w aplikowaniu proszku na detale. Dużo praktycznych ćwiczeń na skomplikowanych elementach, kontrola procesu malowania na każdym etapie, aplikowanie farby tak, aby spełnione zostały właściwości ochronne oraz wymagania dekoracyjne klienta.
Uczestnicy nabyli niezbędną, praktyczną wiedzę oraz umiejętności pozwalające podejmować lepsze decyzje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z powłokami, tak aby ich przyszłe działania w obszarze malowania stały się bardziej efektywne i przewidywalne, co zostało potwierdzone certyfikatem. Każdy otrzymał także pamiątkową statuetkę, którą osobiście musiał pomalować dobierając optymalne parametry aplikacyjne.
Lakiernik, czy zarządzający malarnią proszkową po szkoleniu i doskonaleniu praktycznym w swoim zakładzie przyczyni się do obniżenia kosztów malowania. Często są to oszczędności bardzo znaczące, wielokrotnie przewyższające nakłady na przedmiotowe szkolenie.
Jednym z głównych problemów jest wyeliminowanie wad powłok,a co za tym idzie, ograniczenie kosztownego poprawiania detali wadliwych, czy zminimalizowanie grubości powłoki dające oszczędność na zużyciu farb proszkowych.