Zamówienia

Styczeń 23, 2018

Aktywność Społeczna


Jesteśmy odpowiedzialni społecznie…

W swojej działalności biznesowej staramy się zachowywać zasady zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy dialog społeczny, który ma służyć poznania potrzeb i oczekiwań środowiska społecznego, nie tylko tego lokalnego. Staramy się  aktywnie łączyć realizacje celów biznesowych z istotnymi kwestiami społecznymi i środowiskowymi.

Pozostajemy otwarci w stosunku do zmian społecznych i oczekiwań ludzi. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju od wielu lat uczestniczymy w projektach mających na celu wspieranie i rozwój społeczności lokalnej. Nasza odpowiedzialność społeczna w tym zakresie obejmuje działania mające na celu promowanie aktywności ruchowej, kultury zdrowia.

Aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach propagujących aktywność ruchową wśród lokalnej społeczności.

Chętnie dzielimy się również z rynkiem naszą wiedzą ekspercką. Bierzemy aktywny udział
w konferencjach i sympozjach branżowych oraz publikujemy przewodniki eksperckie. Organizujemy również szkolenia z zakresu malowania proszkowego. 

Ponadto w naszą politykę odpowiedzialności społecznej mocno wpisuje się działalność na rzecz ochrony środowiska. Staramy się nie tylko sami dbać o otaczające nas środowisko, ale również inspirować środowisko lokalne, poprzez aktywne uczestnictwo w wielu inicjatywach mających na celu ochronę przyrody.