Zamówienia

Czasopismo Naukowe „Ochrona Przed Korozją” zaprasza na FORUM NTM

Na rynku właśnie ukazał się 5 numer naukowego czasopisma branżowego „Ochrona Przed Korozją” , a w nim opis i zaproszenie na Forum Nowoczesnych Technologii malowania w Starachowicach.

 

Czasopismo jest wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem),

„Ochrona przed  Korozją” jest wydawana we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym oraz Europejską Federacja Korozyjną.

Tym bardziej jest nam miło, że w tak renomowanym wydawnictwie poświęcono wiele miejsca na opisanie naszego wrześniowego Forum NTM. Cieszy nas ogromnie fakt, że FORUM Nowoczesnych Technologi Malowania zyskuje coraz wiesze uznanie wśród naukowców i wybitnych ekspertów branżowych.

Czasopismo zajmuje się opisywaniem takich zagadnień jak:

zjawiska korozyjne i sposoby ich badań, technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych – farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, inhibitory korozji, korozja mikrobiologiczna, galwanotechnika, tworzywa sztuczne. Zabezpieczanie przeciwkorozyjne metali, betonu, drewna. 

Czasopismo „Ochrona przed Korozją” jest punktowane przez w Ministerstwio Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od listopada 2017 czasopismo znajduje sie również na liście Emerging Sources Citation Index, prowadzonej przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Artykuły publikowane w Ochronie przed Korozją są abstraktowane w BAZTECH, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest), World Surface Coatings Abstracts.

 Od 2015 roku artykuły publikowane w „Ochronie przed Korozją” są opatrzone nr DOI.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego jest oficjalnym Partnerem Forum NTM.

Szczegóły dotyczące forum na: www.ecoline.com.pl/forum